top of page
JAUNUMI

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

21. martā plkst. 9.00

   

 

Pavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?
Atnesīšu siltu laiku,
Bērniem jauku darbošanos.
2022. marts

PAR MUMS

Aizkraukles pilsētas PII "Saulīte" darbojas kopš 1993. gada septembra, ir diennakts grupa
 
Uzņemam bērnus no 1,5 - 7 gadu vecumam ar medicīniski pedagoģiskās komisijas atzinumu
Pie mums strādā speciālisti:

IZGLĪTĪBĀ
Izglītības metodiķe                     S. Paugure
Skolotāji logopēdi                      A. Kokina                                                                           
          D. Židova                             
Speciālais skolotājs
                     S. Dombrovska
Psihologs                                        I. Zvirgzdiņa
Mūzikas skolotāja
sporta skolotāja                               S. Paugure
Dabas vides estētikas skolotāja       A. Rimša


MEDICĪNĀ 
PII medmāsa                              D. Artjomenko
Fizioterapeite                             T. Rušmane
Masiere                                                       
Bērnu neirologs                         D. Eglīte


kā arī tehniskais personāls:
Saimniecības pārzine                O. Sazonova
 
5 skolotāju palīgi, 2 aukles, 2 pavāri un virtuves strādniece, dežurants- remontstrādnieks, veļas mazgātāja

 
Sveiciens Latvijai!
Sācies 2021./2022. mācību gads! Jauno mājiņu Kukulīšu laukumā jau apdzīvojušas mārītes!

Laiks uz skolu!

Lieldienas 2021

Sākoties svētku gaidīšanas laikam,
bērni gatavo smaržu kompozīcijas

Rudens Saulītē

Sākam jauno 2020./2021. mācību gadu
Ārkārtas situācija mums liek meklēt jaunas darba formas. Ieskats Dabas vides estētikas uzdevumā, bērni kopā ar vecākiem veido saulītes. Paldies visiem par sadarbību!
Radošā darbnīca darbiniekiem "Rakstu rakstiem izrakstīju" 22.10.2019.

aa

Šogad Līgo svētkus svinējām kuplā pulkā, kopā ar ciemiņiem no Slavutičas pilsētas(Ukraina) bērnudārza "Mārīte" kolēģiem

06.06.19. pie mums viesojās kaimiņu novadu vadītājas un metodiķes. Pārrunājām padarīto, apmeklējām HES, izbaudījām Dabas vides estētikas relaksējošās nodarbības.

Dabas vides estētikas konference logopēdiem un pedagogiem 03.05.2019.
Pedagogi dalās pieredzē, apgūstot jauno pieeju mācību procesam. Tēma"Runājošā siena"

13. 02.2019. dalījāmies pieredzē seminārā "Gaismas galdu pielietojums pirmsskolā"

Par jauku tradīciju kļūst svētku sajūtu radīšana iestādes darbiniekiem

30. un 31.oktobrī pie mums SPII “Saulīte” notika pieredzes apmaiņas seminārs. Kolēģi no Alytaus Džūkijas (Lietuva) pamatskolas iepazinās ar Dabas vides estētikas metodiku un vēroja darbu silto smilšu iekārtā.